Projecten

Op deze pagina worden de projecten beschreven die Stichting Roemeniëhulp organiseert of reeds georganiseerd heeft.

Fruitboomproject
Recentelijk hebben we met subsidies een fruitboomproject opgestart. Twee hectare fruitbomen zijn aangeplant. De opbrengst van deze plantage dient de lokale economie te stimuleren.

Schoolinventaris
Tevens zijn de scholen voorzien van kwalitatief schoolmeubilair en goede leermiddelen.

Kerst(levensmiddelen)pakket
Jaarlijks verzorgen we voor alle families in de dorpen een levensmiddelenpakket.

Huize Samuël
Huize Samuël geeft Roemeense jongeren met een verstandelijke beperking weer perspectief om te participeren in de maatschappij. Dit doet de stichting door verschillende alledaagse, maar broodnodige sociale activiteiten te organiseren voor deze jongeren. Tevens stelt stichting Samuël zich ten doel om de jongeren te integreren op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het geven van handwerklessen. We dragen stichting Samuël al jaren een warm hart toe en ondersteunen hen met financiële middelen.

Sociale contacten
Tenslotte hechten we veel waarde aan sociale contacten met de bevolking.