Missie en visie

Beleidsplan

De hulp die Stichting Roemenië Hulp bied is veelzijdig. Waar de hulp in de beginjaren nog veelal hulpgoederen als kleding en medische artikelen betrof, bestaat deze vanaf medio 2010 alleen (met enkele uitzonderingen) uit het initiëren en onderhouden van projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het opzetten van een fruitboomplantage;
  • Het moderniseren van buurthuizen
  • Het aanbieden van levensmiddelen-pakketten voor de lokale bevolking.
  • Het verkopen van - door lokale vakmannen gemaakt - houten speelgoed.
  • Het bieden van financiële hulp aan een tehuis. 


Nadat een project is gerealiseerd blijft de stichting het betreffende project op de voet volgen en waar nodig actief of financieel ondersteunen.


Missie:

Onze missie is het bevorderen van de levensomstandigheden van de lokale bevolking in Roemenië na de val van het communisme. Dit doen we op kleine schaal, omdat we vinden dat de sociale interactie met de mensen aldaar hierbij van essentieel belang is.


Visie:

Het is belangrijk om mensen te helpen die minder welvarend zijn als wij. We willen deze mensen helpen op materialistisch gebied (zoals het brengen van (medische) goederen en het organiseren van renovatie-projecten) en op sociaal gebied (zoals de organisatie van jeugdreizen en het delen van kennis, christelijke waarden ter bevordering van de sociale cohesie) om hun levensonderhoud te verbeteren.


Ambities:

Onze ambitie is om mensen die moeilijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien in en rond de sterk vergrijzende dorpen Bâra, Berini en Maya te helpen. Dit willen we doen door initiatieven te ontplooien en te ondersteunen die werkgelegenheid, voeding, gezondheidszorg en sociaal-economische omstandigheden bevorderen.


Sterkten en zwakten:

Onze stichting is al jaren actief in Bâra, Berini en Maya. We kennen de lokale gebruiken en hebben contacten met een betrouwbare partner, die in zijn functie als predikant de lokale bevolking als geen ander kent. Ook onderhouden we goede contacten met verschillende ondernemende en positief-ingestelde mensen in de regio, die vertrouwd zijn met de mentaliteit en de 'needs en wants' van de lokale bevolking.

Daarentegen kampt het gebied met sterke vergrijzing. Jongeren trekken de dorpen uit om in de stad te gaan studeren en en later aldaar te werken en wonen. Daarnaast heeft het communisme duidelijk zijn sporen nagelaten. We ervaren dat mensen het (nog steeds) niet gewend zijn om ondernemend te zijn en concrete plannen te maken voor de lange termijn. Na de val van het communisme leeft men in deze dorpen nog vaak van dag tot dag.

Ook moeten we concluderen dat in onze eigen directe omgeving geen ambitie meer is om nieuwe 'verzorgingsgebieden' te zoeken en dat er onvoldoende motivatie is om acties op touw te zetten waarmee we geld inzamelen voor nieuwe doelen. Dit leidt tot continuïteitsproblemen in het bestuur van de stichting.


Strategische doelstelling:

Bovenstaande heeft ons doen besluiten om vanaf 2012 geen inzameling-acties meer te organiseren en met het geld dat nog in kas is de lopende projecten (onderhoud Fruitboomplantage en Stichting Samuel) te blijven financieren. Mocht er in tussentijd zich toch een nieuw initiatief aandienen, dan overwegen we ter zijner tijd om dit op te pakken.
Meer informatie over de het besluit een 'slapende stichting' te worden, leest u in deze nieuwsbrief

Doelstelling (zoals opgemaakt in de statuten d.d. 17-01-1996):

De stichting - die geen winst beoogt - heeft ten doel: Het op christelijke grondslag verbeteren van de levensomstandigheden en het bevorderen van contacten met de bevolking in Oost-Europa.
Bij het nastreven van dit doel zal het bestuur vrijwilligers inschakelen en zal het bestuur contact onderhouden met de PKN kerken van Mariënberg, Bergentheim en Beerzerveld.